Download zona

UPUTE I NACRTI

Download zona

Osnovne upute za grafičku pripremu!

Ukoliko sami radite grafičku pripremu za tisak potrebno je držati se nekih OSNOVNIH pravila i smjernica 
za ispravnu izradu GRAFIČKE PRIPREME kako bi bila UPOTREBLJIVA za tisak bez dodatnih zahvata i korekcija.

Upute skinite na dolje navedenom linku!

Prijelomi za letke A4 formata

Na dolje navedenim linkovi skinite skice svih dostupnih prijeloma letaka formata A3 s naznačenim dimenzijama i marginama
kojih se je u POTPUNOSTI potrebno pridržavati kako bi dostavljene pripreme bile DOBRE za tisak bez dodatne korekcije.

Prijelomi za letke A3 formata

Na dolje navedenim linkovi skinite skice svih dostupnih prijeloma letaka formata A3 s naznačenim dimenzijama i marginama
kojih se je u POTPUNOSTI potrebno pridržavati kako bi dostavljene pripreme bile DOBRE za tisak bez dodatne korekcije.

Sadržaj Web stranice je zaštićen!